Optimalizace expedičních skladů ve firmě Třinecké železárny, a.s., provoz VF-Tažírna oceli Staré Město

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Symerská, Jitka
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:12Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58928
dc.description.abstract Práce je zaměřena na optimalizaci skladového hospodářství ve vybraném podniku. V práci jsou popsány strategie zásobování, systém řízení zásob a způsob skladování. Na základě analýzy současného stavu je ukázáno na stávající problém v oblasti skladování a expedice. Navržení nového způsobu řešení skladování, které spočívá v uspořádání skladu a využití nového způsobu skladování, manipulace s výrobky a konečné expedice hotových výrobků k zákazníkovi. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 9806609 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject manipulace cze
dc.subject manipulační prostředky cze
dc.subject regály cze
dc.subject sklady cze
dc.subject skladování cze
dc.subject handling eng
dc.subject handling equipment eng
dc.subject shelves eng
dc.subject warehouse eng
dc.subject storing eng
dc.title Optimalizace expedičních skladů ve firmě Třinecké železárny, a.s., provoz VF-Tažírna oceli Staré Město cze
dc.title.alternative Optimization of expedition warehouse in company Třinecké železárny, a.s. traffic VF-Steel wire drawing Staré Město eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kampf, Rudolf
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The work is focused on the warehousing optimizing of the specific company. The work describes the strategy of supply, inventory management system, and the method of storage. On the basis of the analysis of the current status the existing problem in the field of storage and shipping is shown. The proposal of the new method of storage solutions, which leans on the arrangement of the warehouse and the use of a new way of storing, handling of products and the final dispatch of the finished goods to the customer. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31716 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na dotazy zkoušební komise. cze
dc.identifier.stag 24670 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account