Městečko Dašice v druhé polovině 17. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šebek, František cze
dc.contributor.author Sekyrová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:06Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:06Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58915
dc.description.abstract Práce je zaměřena na městečko Dašice v druhé polovině 17. století a zasahuje i do počátku 18. století. Pojednává o historii městečka, zaměřuje se na chod městské rady a jejího hospodaření. Práce obsahuje opis obecních počtů z let 1692,1693,1694,1719 a 1720. cze
dc.format 111 s. cze
dc.format.extent 1736094 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject městečka cze
dc.subject Dašice cze
dc.subject obecní počty cze
dc.subject radnice cze
dc.subject radní manuály cze
dc.subject rada města cze
dc.subject příjmy cze
dc.subject výdaje cze
dc.subject trhy cze
dc.subject jarmarky cze
dc.subject kostely cze
dc.subject školy cze
dc.subject mlýny cze
dc.subject Dašický pivovar cze
dc.subject town Dasice eng
dc.subject number of municipal council eng
dc.subject councilor manual eng
dc.subject city council eng
dc.subject income eng
dc.subject expenses eng
dc.subject markets eng
dc.subject fairs eng
dc.subject churchs eng
dc.subject schools eng
dc.subject mills eng
dc.subject brewery Dasice eng
dc.title Městečko Dašice v druhé polovině 17. století cze
dc.title.alternative Dašice Town in the Second Half of the 17th Century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Maur, Eduard cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is about small town Dasice in second half of 17th century and the beginning of 18th century. It describes the history of the city, and it focus mainly on work of city council and its economic activities. It contains the copies of city budgets from 1692,1693,1694,1719 a 1720. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31759 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorem. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: existence masných krámů v Dašicích obecní počty Dašic v raném novověku struktura obecních počtů cze
dc.identifier.stag 20011 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account