Aspekty provozu vozidel MHD s pohonem CNG a možnosti dalšího rozvoje ekologické MHD v Dopravním podniku města Pardubic a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilek, Petr cze
dc.contributor.author Mácal, Filip
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:06Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:06Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58914
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou provozu autobusů a plnící stanice na stlačený zemní plyn CNG v Dopravním podniku města Pardubic a.s., řešením a objasňováním aktuálních provozních problémů a překážek v rozvoji městské dopravy na zemní plyn a rozvojem ekologické MHD v Pardubicích. cze
dc.format cze
dc.format.extent 1339106 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Stačený zemní plyn cze
dc.subject CNG cze
dc.subject autobus cze
dc.subject Dopravní podnik města Pardubic a.s cze
dc.subject MHD cze
dc.subject emise cze
dc.subject ekologický provoz cze
dc.subject Compressed natural gas cze
dc.subject CNG cze
dc.subject bus cze
dc.subject Dopravní podnik města Pardubic a. s cze
dc.subject municipal public transport cze
dc.subject emission of pullutants cze
dc.subject ecological transport cze
dc.title Aspekty provozu vozidel MHD s pohonem CNG a možnosti dalšího rozvoje ekologické MHD v Dopravním podniku města Pardubic a.s. cze
dc.title.alternative The aspects of running of municipal public transport vehicles with CNG drive and the opportunities for further development of ecological municipal public transport in Dopravní podnik města Pardubic a. s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis occupies with the issue of running buses and a compressed natural gas station CNG - in Dopravní podnik města Pardubic, a.s. It tries to resolve and clarify current operating problems and obstacles in the development of natural gas public transportation and with the development of ecological municipal public transport in Pardubice. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student zaujal komisi pečlivě zpracovanou prezentací své diplomové práce, ve které se zabýval problematikou provozu autobusů a plnící stanice na stlačený zemní plyn-CNG v Dopravním podniku města Pardubice a.s., řešením a objasňováním aktuálních provozních problémů a překážek v rozvoji městské dopravy na zemní plyn a rozvojem ekologické MHD v Pardubicích. Na všechny dotazy členů komise odpověděl bez zaváhání a vyčerpávajícím způsobem a prokázal výbornou znalost dané problematiky. cze
dc.identifier.stag 25222 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account