Posouzení možnosti zavedení přímého železničního spojení Brno - Boskovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruban, Ivo
dc.contributor.author Krupička, Pavel
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:03Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58907
dc.description.abstract Cílem práce je stanovení možných variant řešení přímého spojení Brno - Boskovice, které vychází z analýzy současného stavu v oblasti dopravní nabídky a faktorů, které jsou podstatné pro budoucí možné rozšíření této nabídky, a to včetně strategických dokumentů orgánů státní správy i samosprávy v oblasti dopravního plánování. Pro zhodnocení variant je proveden výpočet technologických a provozních parametrů a jsou posouzeny možnosti jejich praktického využití v rámci současného systému dopravy. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 3505916 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dopravní služby cze
dc.subject propustná výkonnost cze
dc.subject grafikon vlakové dopravy cze
dc.subject dopravní plánování cze
dc.subject services in transport eng
dc.subject carrying capacity eng
dc.subject train diagram eng
dc.subject transport planning eng
dc.title Posouzení možnosti zavedení přímého železničního spojení Brno - Boskovice cze
dc.title.alternative Assessment of possible options of direct railway connection between Brno and Boskovice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Adamec, Lukáš
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to define possible options of direct railway connection Brno Boskovice on the basis of the analysis of the current offer of traffic connections and factors that are essential for the future possible enhancement of that offer including strategic documents issued by bodies of the public administration and local government, which concern the area of transport planning. The comparison of variants consists of the calculation of technological and operating parameters followed by the assessment of possible implementation of individual variant into the current transport system. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31719 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a zodpověděl dotazy zkušební komise položené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 24996 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account