Antropologie sportu: Tenisový klub a jeho členové z antropologické perspektivy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tošner, Michal cze
dc.contributor.author Mlynářová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:31:57Z
dc.date.available 2015-02-16T06:31:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58893
dc.description.abstract Práce pojednává o výzkumu v oblasti sportu, konkrétně v tenisovém klubu. Hlavní pozornost je soustředěna na fungování tenisového klubu a jeho aktérů z antropologické perspektivy. Tenisový sport je nahlížen prostřednictvím teorie sociálního prostoru. V sociálním prostoru se nachází i sociální pole, jak vymezujeme právě konkrétní tenisový klub. Důležitou součástí práce je také aplikace kapitálů na aktéry sociálního pole. První část práce obsahuje vymezení teoretických konceptů, historii sportu a tenisu a v neposlední řadě také antropologické bádání ve sportovní sféře. Druhá část práce pojednává o vlastním výzkumu a zahrnuje teoretické uchopení práce. Tato část je tedy propojením vlastních poznatků, vlastních zkušeností a zkušeností získaných z terénu s teoretickými přístupy z odborné literatury. Cílem práce je proniknout do fungování tenisového klubu a pravidel a norem, podmiňující členství v klubu. Dalším cílem je zjistit s jakými hodnotami je tenis spojen, a co tyto hodnoty znamenají pro členy klubu. cze
dc.format 127 s. cze
dc.format.extent 3680109 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject sport cze
dc.subject tenis cze
dc.subject tenisový klub cze
dc.subject sociální pole cze
dc.subject kapitály cze
dc.subject hodnoty cze
dc.subject sport cze
dc.subject tennis cze
dc.subject tennis club cze
dc.subject social field cze
dc.subject capitals cze
dc.subject values cze
dc.title Antropologie sportu: Tenisový klub a jeho členové z antropologické perspektivy cze
dc.title.alternative Anthropology of sport: Tennis club and his members from anthropological perspective eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jetmarová, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the research in the field of sports, specifically tennis club. The main attention is focused on the functioning of the tennis club and its players from an anthropological perspective. On the tennis club is viewed as at one of the social field, located in the social space. An important part of the work is the application of the capitals involved in the social field. The first part contains the definition of theoretical concepts, history of sport and tennis and last but not least, anthropological research in sport. Second part deals on own research and includes a theoretical work. This part is connecting own knowledge, own experience and the experience gained from the field of theoretical approaches in the literature. The aim of this thesis is to break into the functioning of the tennis club and the rules and norms, making the club membership. Another objective is to determine the values such as tennis linked, and what these values mean for club members. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33118 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka prezentovala východiska, metody, cíl a výsledky práce. Diskuze se týkala vyjasnění některých použitých konceptů, zejména typů kapitálu asociálního pole. cze
dc.identifier.stag 22965 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account