Strážci paměti: sociální konstrukce minulosti v popřevratovém Česku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samek, Tomáš cze
dc.contributor.author Jirsák, Jan
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:31:57Z
dc.date.available 2015-02-16T06:31:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58891
dc.description.abstract "Práce zkoumá projekt Člověka v tísni Příběhy bezpráví, který se na základních a středních školách snaží studentům rozšířit jejich znalosti o československých dějinách. Autor se zabývá některými dobovými diskurzy o minulosti, které dnes cirkulují v českém veřejném prostoru a které ovlivňují nejen Příběhy bezpráví, ale i jeho samotného. Práce má tak kromě samotného výzkumu i výraznou sebereflexivní komponentu." cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1190845 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Příběhy bezpráví cze
dc.subject komunismus cze
dc.subject antikomunistický diskurz cze
dc.subject kolektivní paměť cze
dc.subject sociální pole cze
dc.subject Příběhy bezpráví cze
dc.subject communism cze
dc.subject anti-communism discourse cze
dc.subject collective memory cze
dc.subject social field cze
dc.title Strážci paměti: sociální konstrukce minulosti v popřevratovém Česku cze
dc.title.alternative Guardians of memory: Social constructions of the past in post-transition Czech republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ryška, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated "The paper is based on research of project of NGO Člověk v tísni Příběhy bezpráví, which passes the knowledge of Czechoslovakian history on students of primary schools and high schools. The author also deals with some of the current discourses about the past, which influence Czech society and also Příběhy bezpráví. These discourses also affected author himself. As a result of this the paper has a self-reflective component." eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33119 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student představil výsledky své práce včetně metodologie, kterou k nim dospěl. Komise probírala různé možnosti konceptuálních přístupů k tématu. Ocenila vysokou míru reflexivity, kterou vůči svému tématu diplomant prokázal. cze
dc.identifier.stag 23060 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account