Využití laserového skeneru pro měření deformací karoserií osobních vozidel po dopravní nehodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tesař, Miroslav
dc.contributor.author Hlavůněk, Ivo
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:31:56Z
dc.date.available 2015-02-16T06:31:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58887
dc.description.abstract Práce se zabývá možnostmi měření deformací vozidel po nehodě. Srovnává postup měření rozměrů motorového dvoustopého vozidla dle normy ČSN 30 0521 z roku 1955 a novější způsob skenování 3D laserem. Popisuje zásady měření včetně výpočtu chyb, úskalí měření a základní návod a nastavení k obsluze laserového fázového skeneru Faro Focus 3D. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 684252 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject měření rozměrů vozidla cze
dc.subject norma ČSN 30 0521 cze
dc.subject laser cze
dc.subject skener cze
dc.subject measuring of vehicle dimensions eng
dc.subject scanning eng
dc.title Využití laserového skeneru pro měření deformací karoserií osobních vozidel po dopravní nehodě cze
dc.title.alternative The application of a laser scanner for measuring body deformation passenger cars after traffic accident eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This work deals with measuring deformation vehicle after the road accident. It compares the measurement procedure dimensional two-track motor vehicles according to CSN 30 0521 1955 and newer method of 3D laser scanning. It describes the principles of measurement, including calculation errors, measurement pitfalls and basic setup instructions and manual laser phase Faro Focus 3D scanner. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31773 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Na obhajobu bakalářské práce měl student připravenu stručnou, ale výstižnou prezentaci své práce, ve které se zabýval možnostmi měření deformací vozidel po nehodě. Srovnává postup měření rozměrů motorového dvoustopého vozidla dle normy ČSN 30 0521 z roku 1955 a novější způsob skenování 3D laserem. V prezentaci student popsal zásady měření včetně výpočtu chyb, úskalí měření a základní návod a nastavení k obsluze laserového fázového skeneru Faro Focus 3D. Na následné dotazy členů komise odpověděl bez zaváhání a prokázal dobrou znalost problematiky. Bakalářská práce obsahuje formální nedostatky - číslování stránek, číslování rovnic, chybějící seznam zkratek. cze
dc.identifier.stag 21740 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account