Zefektivnění logistického procesu přepravy dílů do vybraného zahraničního závodu Škoda Auto a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír
dc.contributor.author Hošák, Jan
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:31:52Z
dc.date.available 2015-02-16T06:31:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58877
dc.description.abstract Práce se zabývá přepravou materiálu do pobočného závodu v Rusku společnosti Škoda Auto a. s. Součástí práce je analýza současného stavu přepravy nejenom z logistického, ale i z kvalitativního hlediska s uvedením vhodných metod optimalizace. Ty se týkají přepravních obalů a přepravy samotné. Součástí práce jsou doporučení a náměty na zavedení opatření vedoucích k zefektivnění přepravního procesu. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1896448 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject rozložené vozy cze
dc.subject logistické řetězce cze
dc.subject kombinovaná přeprava cze
dc.subject standardizované balení cze
dc.subject Škoda Auto a.s cze
dc.subject knocked car eng
dc.subject logistics chain eng
dc.subject combined transport eng
dc.subject standardized packaging eng
dc.title Zefektivnění logistického procesu přepravy dílů do vybraného zahraničního závodu Škoda Auto a.s. cze
dc.title.alternative Streamlining logistic process of transport parts to foreign Skoda Auto a.s. plant eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Plašil, Martin
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This thesis deals with transport of materials to the branch plant of Škoda Auto a.s. company in Russia. The part of the thesis analyzes current status of transportation not only logistically but also from a qualitative point of view, specifying appropriate optimization methods. The methods concern shipping packaging and transportation itself. The part of the thesis includes recommendations and suggestions for implementing measures to streamline the transport process. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31714 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě odpověděl všechny dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 24646 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account