Eric Carle´s Picture Books in ELT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Mikulová, Jana
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:31:48Z
dc.date.available 2015-02-16T06:31:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58866
dc.description.abstract This master thesis focuses on the picture books by Eric Carle and their possible use in English language teaching. The theoretical part explores picture books in the context of children’s literature and presents the method of storytelling as a suitable tool for suing literature in English language teaching. Furthermore, the thesis defines a term curriculum in the Czech context and introduces principles and rules for the development of curricular documents. The practical part analyses the School educational programme of a chosen school and presents the thematic plan and lesson plans designed for a target group of learners. The thematic plan and lesson plans integrate one picture book by Eric Carle. eng
dc.format 85 s. cze
dc.format.extent 3006486 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dětská literatura cze
dc.subject Eric Carle cze
dc.subject obrázkové knihy cze
dc.subject metoda vyprávění příběhů cze
dc.subject žáci prvního stupně základní školy cze
dc.subject výuka anglického jazyka cze
dc.subject children’s literature eng
dc.subject picture story books eng
dc.subject storytelling eng
dc.subject young learners eng
dc.subject English language teaching eng
dc.title Eric Carle´s Picture Books in ELT eng
dc.title.alternative Využití obrázkových knih Erica Carla ve výuce anglického jazyka cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černá, Monika
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zaměřuje na obrázkové knihy Erica Carla a jejich možné využití ve výuce anglického jazyka (ELT). Teoretická část práce se zabývá obrázkovými knihami v kontextu dětské literatury a uvádí metodu vyprávění příběhů jako vhodný nástroj při využití literatury ve výuce anglického jazyka. Dále práce definuje termín kurikulum v českém kontextu a představuje zásady a pravidla pro vytváření kurikulárních dokumentů. Praktická část práce analyzuje školní vzdělávací program konkrétní základní školy a na tomto základě definuje obsah vzdělávacího předmětu na úrovni časově tematického plánu a plánů hodin, do kterých je integrována obrázková kniha Erica Carla. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31727 cze
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 26108 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account