Restaurování kamenné polychromované sochy sv. Jana Nepomuckého ze sbírky Lapidária Národního muzea

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Nádvorníková, Radka
dc.date.accessioned 2014-12-30T07:44:40Z
dc.date.available 2014-12-30T07:44:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58557
dc.description.abstract Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Praktická práce dokumentuje komplexní restaurátorský zásah včetně restaurátorské dokumentace polychromované sochy Jana Nepomuckého. Teoretická práce se zabývá vyhodnocením účinnosti čistících systémů na bázi mikroemulzí a micerálních roztoků určených k možnosti odstraňování syntetických polymerů z minerálních materiálů. cze
dc.format 141 s. cze
dc.format.extent 13238107 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject sochy cze
dc.subject sv. Jan Nepomucký cze
dc.subject syntetické polymery cze
dc.subject minerální materiály cze
dc.subject restoration eng
dc.subject sculptures eng
dc.subject st. John of Nepomuk eng
dc.subject synthetic polymers eng
dc.subject mineral materials eng
dc.title Restaurování kamenné polychromované sochy sv. Jana Nepomuckého ze sbírky Lapidária Národního muzea cze
dc.title.alternative Možnosti odstranění syntetických polymerů z minerálních materiálů historických objektů cze
dc.title.alternative Restoration of polychrome stone statue of St. John of Nepomuk from the collection of Lapidary of the National Museum eng
dc.title.alternative Removal of synthetic polymers of mineral materials of historical object eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kotlík, Petr
dc.date.accepted 2014
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D31395
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 25981
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account