Syntéza a studium směsných oxidických pigmentů

Show simple item record

dc.contributor.author Večeřa, Jan
dc.date.accessioned 2014-12-30T07:44:39Z
dc.date.available 2014-12-30T07:44:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58556
dc.description.abstract Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium rutilových pigmentů typu Ti1-3xCrxM2xO2+-delta. Experimentálně byly navrženy, ověřeny a rozpracovány podmínky přípravy rutilových pigmentů typu Ti1-3xCrxM2xO2+-delta klasickou keramickou metodou založenou na syntéze v tuhé fázi. Byl sledován především vliv výchozích surovin titanu (TiO2 typ AV-01, anatasová pasta, TiOSO4?2H2O typ VKR 611, pasta Na2Ti4O9), vliv nábojově kompenzujících prvků (M = Sb, Nb, W), vliv teploty výpalu (850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150 °C) a vliv obsahu dopujících prvků (x = 0; 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,50) na barevné vlastnosti, distribuci velikosti částic, elektrokinetický (zeta) potenciál a fázové složení těchto sloučenin. cze
dc.format 218 s. + teze cze
dc.format.extent 11562345 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.5.2024 cze
dc.subject Rutilové pigmenty cze
dc.subject syntéza v tuhé fázi cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject organický pojivový systém cze
dc.subject keramická glazura cze
dc.subject distribuce velikosti částic cze
dc.subject elektrokinetický zeta potenciál cze
dc.subject Rutile pigments eng
dc.subject environment-friendly ceramic pigments eng
dc.subject solid state reaction eng
dc.subject color properties eng
dc.subject organic matrix eng
dc.subject ceramic glaze eng
dc.subject particle size distribution eng
dc.subject electrokinetic eng
dc.subject zeta potential eng
dc.subject phase composition eng
dc.subject simultaneous TG/DTA thermal analysis eng
dc.subject ekologické keramické pigmenty cze
dc.subject fázové složení cze
dc.subject simultánní TG/DTA termická analýza cze
dc.title Syntéza a studium směsných oxidických pigmentů cze
dc.title.alternative A synthesis and study of the complex inorganic color pigments eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Krýsa, Josef cze
dc.contributor.referee Plešingerová, Beatrice cze
dc.contributor.referee Vlček, Milan cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation thesis is focused on a study of the rutile pigments Ti1-3xCrxM2xO2+-delta. Conditions of synthesis of rutile pigments Ti1-3xCrxM2xO2+-delta by classical ceramic method based on solid state reaction were experimentally designed, verified, and elaborated. Effect of titanium raw materials (TiO2 type AV-01, anatase paste, TiOSO4?2H2O type VKR 611, Na2Ti4O9 paste), effect of charge-compensating elements (M = Sb, Nb, W), effect of calcining temperature (850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150 °C) and effect of content of doping elements (x = 0, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50) on color properties, particle size distribution, electrokinetic (zeta) potential and phase composition of these compounds was monitored primarily. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31185 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a chemické technologie cze
dc.identifier.stag 25223 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account