Vnímání spokojenosti, retence a loajality mezi klienty vybraného autoservisu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Zuzana cze
dc.contributor.author Hrušková, Alena
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:30:21Z
dc.date.available 2014-09-22T12:30:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58335
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vymezením základních pojmů, a to hodnota pro zákazníka, spokojenost zákazníků, retence a loajalita zákazníků. Následně se zaměřuje na způsoby měření těchto ukazatelů. Zabývá se tím, jak měřit spokojenost zákazníků pomocí indexu spokojenosti zákazníků, retenci pomocí doby a míry setrvání zákazníků i teoretickými přístupy k měření loajality zákazníků. Praktická část bakalářské práce je orientovaná na analýzu služeb poskytovaných zákazníkům v autoservisu AUTO IN s.r.o. a na jejich spokojenost a loajalitu. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 2896627 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject hodnota pro zákazníka cze
dc.subject spokojenost cze
dc.subject retence cze
dc.subject loajalita cze
dc.subject měření spokojenosti cze
dc.subject měření loajality cze
dc.subject customer value cze
dc.subject satisfaction cze
dc.subject retention cze
dc.subject loyalty satisfaction measurement cze
dc.subject measurement of loyalty cze
dc.title Vnímání spokojenosti, retence a loajality mezi klienty vybraného autoservisu. cze
dc.title.alternative The perception of satisfaction, retention and loyalty among clients selected the garage. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the definition of basic concepts, customer value, customer satisfaction, retention and loyalty. Subsequently focuses on ways to measure these indicators. It looks at how to measure customer satisfaction with an index of customer satisfaction, retention time using a customer retention rate and theoretical approaches to measuring customer loyalty. The practical part of the thesis is focused on the analysis of customer service in auto AUTO sro In and their satisfaction and loyalty. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32006 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Vysvětlete prosím pojem loajalita a podle čeho posuzujeme, zda je zákazník loajální? Je podle vašeho názoru rozdíl mezi věrností a loajalitou? Jaké bylo procento zákazníků, kteří byli v autoservisu poprvé a kteří opakovaně? Bylo ve scénáři dotazování uvedeno, zda jde o soukromý automobil nebo o firemní automobil? Jaký je rozdíl mezi retencí a loajalitou? Jaké služby konkrétně uvedený autoservis poskytuje? Všechny otázky v rámci obhajoby bakalářské práce byly zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 24383 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account