Využití RFID duplexního přenosu signálu na rychle se pohybující prostředky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Zdeněk cze
dc.contributor.author Španěl, Zdeněk
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:30:18Z
dc.date.available 2014-09-22T12:30:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58326
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou přenosu signálu technologie RFID v pásmu 2,4 GHz při vysokých rychlostech pohybu. V jednotlivých kapitolách jsou probrány faktory ovlivňující šíření signálu, je navrhnuta sestava pro vysílání, příjem a analýzu signálu a simulaci šíření signálu. V rámci praktické části jsou uvedeny vyzařovací charakteristiky použitých antén, pomocí kterých je následně vytvořen model pro simulaci šíření signálu v programu Matlab. V závěru diplomové práce jsou vyhodnoceny výsledky laboratorních měření a simulací. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 5475746 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject RFID cze
dc.subject mobilní komunikace cze
dc.subject generování signálu cze
dc.subject normy RFID cze
dc.subject mobile communication eng
dc.subject RFID signal generating eng
dc.subject RFID standards eng
dc.title Využití RFID duplexního přenosu signálu na rychle se pohybující prostředky cze
dc.title.alternative RFID duplex signal transmission for fast-moving vehicles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pidanič, Jan cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the problem of RFID signal transmission in the 2.4 GHz band for fast moving vehicles. There are discussed factors influencing the signal propagation and the configuration of laboratory equipment for signal generating, propagation, receiving and recording. In the practical part characteristics of antennas were measured for creating the model for simulating the signal propagation in Matlab environment. Evaluated results of laboratory measurements and simulations are in conclusion. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30976 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce je analýza přenosu signálu technologie RFID na rychle se pohybující přijímač signálu. Výsledky práce mají za cíl ukázat zkreslení signálu s využitím simulací a reálných měření na vybraných částech přenosového řetězce. Teoretická část diplomové práce je věnována popisu RFID technologie, používaným tagům a podrobněji je popsáno využití pásma 2,4 GHz. Dále je uveden základní rozbor šíření signálu v mobilních komunikacích. V rámci praktické části je navržena měřící sestava pro generování, vysílání a příjem signálu z pevné základny na mobilní přijímač. Výsledky práce prokazují, že navržené cíle byly splněny. cze
dc.identifier.stag 24565 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account