Manuální a přístrojová resuscitace v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rabová, Martina cze
dc.contributor.author Pecold, Pavel
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:30:08Z
dc.date.available 2014-09-22T12:30:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58301
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice manuální a přístrojové kardiopulmonální resuscitace (KPR), prováděné zdravotnickými záchranáři v přednemocniční péči. Teoretická část popisuje srovnání efektivnosti KPR, dále se zaměřuje na základní a rozšířenou resuscitaci, která se opírá o dokumenty doporučené Evropsku radou pro resuscitaci vydané v roce 2010. Výzkumná část se se zabývá výsledky výzkumného šetření, které probíhalo formou kvantitativního výzkumu, pomocí dotazníkového šetření. Cílem tohoto výzkumu bylo zhodnocení a porovnání informací o spokojenosti s využitím manuální i přístrojové resuscitace v praxi, s edukací resuscitace a samotnými možnostmi používání kompresních systémů AupoPulse a Lucas při KPR. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 2149467 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Auto-Pulse cze
dc.subject Lucas cze
dc.subject základní neodkladná resuscitace cze
dc.subject rozšířená neodkladná resuscitace cze
dc.subject AutoPulse Automated Chest Compression System eng
dc.subject Lukas CPR device eng
dc.subject basic life support eng
dc.subject advanced life support eng
dc.title Manuální a přístrojová resuscitace v praxi cze
dc.title.alternative Manual Versus Mechanical CPR in practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holeková, Jindra cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis deals with manual and mechanical cardiopulmonary resuscitation (CPR) applied by paramedics in pre-hospital care. The theoretical part is concerned with the comparison of effectiveness of CPR focusing on basic and advanced resuscitation which is based on documents recommended by the European Resuscitation Council published in 2010. The research part deals with the results of investigation which was performed in the form of quantitative research using questionnaires. The aim of this research was to evaluate and compare the information concerning satisfaction with the use of manual and mechanical resuscitation in practice, with resuscitation education and possibilities to implement AutoPulse Automated Chest Compression System and Lukas CPR Device. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31538
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Věděli všichni respondenti co je Pocket CPR? 2. V závěru uvádíte, že byste se chtěl podílet na případných školeních, mohl byste uvést jak? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 25043 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account