Racial attitudes of the mid 20th century Britain as reflected in "Ten Little Niggers" by Agatha Christie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sampey, Daniel Paul cze
dc.contributor.author Neffová, Lucie
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:27Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58181
dc.description.abstract The aim of this bachelor thesis is to analyse racial attitudes of the mid 20th century Britain as they are reflected in the novel Ten Little Niggers by Agatha Christie. Firstly, the theoretical part deals with historical development of race and racism, particularly in Britain, and focuses on historical periods, which were crucial for evolving racial and ethnic attitudes such as slavery, colonization or immigration. Further, the field of cultural studies is introduced as an approach to an analysis of literary works and also various theories about race and racism in literature, mainly in detective fiction, are presented. The application of the theory is shown on the analysis of specific situations and characters from the novel Ten Little Niggers as well as from other similar works of the same period written by Agatha Christie. eng
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 928007 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Ten Little Niggers eng
dc.subject Christie, Agatha eng
dc.subject racism eng
dc.subject attitudes eng
dc.subject Britain eng
dc.subject analysis eng
dc.subject detective fiction eng
dc.subject Deset malých černoušků cze
dc.subject Christie, Agatha cze
dc.subject rasismus cze
dc.subject postoje cze
dc.subject Británie cze
dc.subject analýza cze
dc.subject detektivní literatura cze
dc.title Racial attitudes of the mid 20th century Britain as reflected in "Ten Little Niggers" by Agatha Christie eng
dc.title.alternative Rasové postoje v Británii v polovině 20. století zobrazené v románu Agathy Christie "Deset malých černoušků" cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Smažilová, Petra cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je analyzovat rasové postoje v polovině 20. století v Británii zobrazené v románu Agathy Christie Deset malých černoušků. Nejdříve se teoretická část zabývá historickým vývojem rasy a rasismu převážně v Británii a zaměřuje se na historická období, která byla klíčová pro rozvoj rasových a etnických postojů, a to například otroctví, kolonizace a imigrace. Dále je, jako přístup k analýze literárního díla, představena oblast kulturních studií a také různé teorie týkající se rasismu v literatuře, zejména v oblasti detektivní literatury. Aplikování těchto teorií je v literatuře prokázáno analýzou konkrétních situací a postav z románu Deset malých černoušků a podpořeno analýzou dalších děl napsaných Agathou Christie ve stejném období. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D30758 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 22529 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account