Trend v post likvidaci emisí NOx z mobilních zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Libor cze
dc.contributor.author Branský, Antonín
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:24Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58169
dc.description.abstract Práce se zabývá možnostmi post likvidace emisí NOx z jednotlivých mobilních zdrojů. Úvodem práce se řeší zdroje a vliv NOx na životní prostředí. Dále je popsána legislativa Evropské unie týkající se dané problematiky. Následně jsou řešeny technologie post likvidace NOx ze silničních a nesilničních mobilních zdrojů. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1081810 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject NOx cze
dc.subject mobilní zdroje cze
dc.subject katalyzátor cze
dc.subject emise cze
dc.subject NOx cze
dc.subject mobile sources eng
dc.subject catalyst eng
dc.subject emissions eng
dc.title Trend v post likvidaci emisí NOx z mobilních zdrojů cze
dc.title.alternative NOx emission control in mobile sources eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with possibilities of NOx emissions post disposal from individual mobile sources. The introduction of the thesis concentrates on sources and impact of NOx on environment. This is followed up with EU legislation description aimed at NOx emissions. Subsequently this thesis deals with technologies of NOx emissions disposal from road and non-road mobile sources. Methods of reaching Euro 6 legislation in three different diesel cars are studied in the final part. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31345 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24089 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account