Mobilní aplikace pro lokalizaci snímaných vrcholů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk cze
dc.contributor.author Panský, Libor
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:18Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58156
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro lokalizaci snímaných vrcholů. Současně s klientskou aplikací je vyvinuta i serverová verze, která centralizuje informace o navštívených vrcholech a umožňuje uživatelům jejich přehledné zobrazení. V teoretické části jsou popsány technologie, které byly použity při vývoji. Praktická část popisuje analýzu, návrh a implementaci aplikace. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 44915435 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Android cze
dc.subject Java cze
dc.subject Java EE cze
dc.subject JSP cze
dc.subject JSTL cze
dc.subject Google App Engine cze
dc.subject vrcholy cze
dc.subject SQLite cze
dc.subject Datastore cze
dc.subject REST cze
dc.subject Android eng
dc.subject Java eng
dc.subject Java EE eng
dc.subject JSP eng
dc.subject JSTL eng
dc.subject Google App Engine eng
dc.subject peaks eng
dc.subject SQLite eng
dc.subject Datastore eng
dc.subject REST eng
dc.title Mobilní aplikace pro lokalizaci snímaných vrcholů cze
dc.title.alternative Mobile application for localization of captured peaks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šimerda, Karel cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with mobile application development serving to localization of captured peaks. Together with the client application also server-side version is created. The web part centralizes information about visited peaks and allows users to display them in well-organized form. Theoretical part describes technologies used during development. Practical part describes analysis, design and implementation of the application. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D31574 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo realizovat mobilní aplikaci pro lokalizaci okolních vrcholů n platformě Google Android. Vedoucí vytkl práci několik drobných nepřesností. Student reagoval na dotazy a připomínky vedoucího, oponenta i členů komise. cze
dc.identifier.stag 23026 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account