Porovnání vlastností drátkobetonů a provzdušněných drátkobetonů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánek, Vladimír cze
dc.contributor.author Slováček, Matěj
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:08Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58131
dc.description.abstract Tato práce se zabývá zjišťováním vlastností provzdušněných betonů a betonů vyztužených ocelovými vlákny. Teoretická část shrnuje poznatky o betonu, drátkobetonu a vlivu provzdušnění na vlastnosti betonu. Experimentální část popisuje výrobu zkušebních těles a provádění pevnostních zkoušek u šesti různých druhů betonů. Dále se v této části bakalářská práce zabývá porovnáním odolnosti povrchu betonů provzdušněných a neprovzdušněných. V závěru jsou vyhodnoceny všechny provedené zkoušky a výsledky vzájemně porovnány. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 4366652 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject beton cze
dc.subject ocelová vlákna cze
dc.subject provzdušněný beton cze
dc.subject zkoušky pevnosti cze
dc.subject odolnost povrchu betonu cze
dc.subject concrete cze
dc.subject aerated concrete cze
dc.subject strenght test of concrete cze
dc.subject resistance of concrete surface cze
dc.subject steel fibres eng
dc.title Porovnání vlastností drátkobetonů a provzdušněných drátkobetonů cze
dc.title.alternative Comparing the properties of steel fibre reinforced concrete and steel fibre reinforced aerated concrete eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chmelíková, Kristýna cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on finding out the attributes of air-entrained concrete and steel-fiber-reinforced concrete. The theoretical part summarizes the knowledge about concrete, fiber-fortified concrete and the effects of air entrainment on the attributes of concrete. The experimental part describes the manufacturing of specimen and performing strength tests with six different types of concrete. Additionally, this part of the thesis focuses on comparing the surface resistance of air-entrained and non-entrained concrete. In the conclusion, all carried-out tests are evaluated and the results are compared. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32631 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 25196 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account