Angelmanův a Prader-Williho syndrom z lékařského a genetického hlediska

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Stříbrná, Lucie cze
dc.contributor.author Kalinová, Pavla
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:54Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58092
dc.description.abstract Angelmanův a Prader Williho syndrom jsou genetická onemocnění, která se shodně váží k chromozomální aberaci na 15. chromozomu. Mají však odlišné fenotypové projevy z důvodu mikrodelece různých částí maternálního a paternálního úseku. Práce se zabývá vznikem nemoci, příčinou, její diagnostikou, léčbou a četností výskytu v České republice a zemích Evropské Unie. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 1234041 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.5.2015 cze
dc.subject Angelmanův syndrom cze
dc.subject Prader Williho syndrom cze
dc.subject mentální retardace cze
dc.subject syndrom "šťastné loutky" cze
dc.subject mikrodeleční syndromy cze
dc.subject fenotypové projevy cze
dc.subject Angelman syndrome eng
dc.subject Prader Willi syndrome eng
dc.subject mental retardation eng
dc.subject syndrome "happy puppet" eng
dc.subject microdeletion syndromes eng
dc.subject phenotypic manifestations eng
dc.title Angelmanův a Prader-Williho syndrom z lékařského a genetického hlediska cze
dc.title.alternative The Angelman and Prader-Willi Syndromes from the Medical and Genetic Aspect eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Angelman and Prader Willi Syndrome is a genetic disorder that both bind to chromosomal aberrations on chromosome 15. However, they have different phenotypic manifestations due to microdeletion different parts of the maternal and paternal part. The work deals with the emergence of the disease, the cause, its diagnosis, treatment and incidence rates in the Czech Republic and European Union countries. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30892 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k~posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20647 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet