Butanolýza řepkového oleje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopal, František cze
dc.contributor.author Musil, Martin
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:53Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58090
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na alkalickou transesterifikaci surového řepkového oleje butanolem. Reakce probíhaly ve vysušeném řepkovém oleji, při reakcích byl použit, jako katalyzátor, KOH a terciální butoxid draselný. Dále byl zkoumán vliv vlhkosti oleje na průběh reakce a konverzi. Výsledné produkty byly analyzovány dostupnými metodami. Především byl stanoven obsah monoglyceridů, diglyceridů, triglyceridů a butylesteru řepkového oleje na plynovém chromatografu. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 1417102 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Biodiesel cze
dc.subject butanolýza cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject alkalická katalýza cze
dc.subject butoxid cze
dc.subject butanol cze
dc.subject Biodiesel eng
dc.subject buthanolysis eng
dc.subject transesterification eng
dc.subject alkalic catalysis eng
dc.subject butoxide eng
dc.title Butanolýza řepkového oleje cze
dc.title.alternative Butanolysis of Rapeseed Oil eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The work deal with alkalic catalyzed transesterification of crude rapeseed oil with buthanol. Reaction was running on dried oil. There was used potassium hydroxide and potassium tert-butoxide like a catalyst. It focuses a problem with moisture on crude oil. Final products was analyzed by the available analytical methods. Especially was determined a content of monoglycerides, diglycerides, triglycerides and buthylester of rapeseed oil on gas chromatograph. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31344 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 23837 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account