Ageismus ve zdravotnickém zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna cze
dc.contributor.author Šefrová, Lenka
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:53Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58089
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je ageismus ve zdravotnickém zařízení. Práce se dělí na dvě části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená na charakteristiku stárnutí a stáří. Dále se zde zabývám vysvětlením ageismu jako takového, jeho příčinami, projevy a rovněž předsudky, které s ageismem souvisí. Hlavní složka teorie je věnována ageismu ve zdravotnictví a v ošetřovatelské péči. Věnuji se zde hlavně chování k seniorům a komunikaci se seniory ve zdravotnictví. V praktické části jsem provedla kvantitativní výzkum formou anonymního dotazníkového šetření. Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli se respondenti již setkali s pojmem ageismus a zda se vyskytují projevy ageismu ze strany zdravotnického personálu. Dotazníky byly směřovány respondentům geriatrického oddělení starších 65 let. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 769358 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject ageismus cze
dc.subject stáří cze
dc.subject stárnutí cze
dc.subject senioři cze
dc.subject diskriminace cze
dc.subject věk cze
dc.subject ageism eng
dc.subject old age eng
dc.subject ageing eng
dc.subject seniors eng
dc.subject discrimination eng
dc.subject age eng
dc.title Ageismus ve zdravotnickém zařízení cze
dc.title.alternative Ageism in healthcare facility eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dvorská, Linda cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is ageism in the healthcare facility. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on the characteristics of aging and old age. Dealt with explaining ageism as such, its causes, symptoms and also the prejudices of ageism related. The main part of the theory is given to ageism in health care and nursing care. I focus here mainly on the seniors behavior and communicating with seniors in health care. In the practical part I conducted quantitative research using anonymous questionnaires. The aim of the research was to determine whether the respondents have already met with the concept of ageism and whether there are signs of ageism by the medical staff. Questionnaires were directed to respondents geriatric of ward over 65 years. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31259
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Setkala jste se ve své praxi s ageismem? 2. Proč myslíte, že je iniciátorem ageistického chování právě zdravotní sestra? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 23431 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account