Monitorování úniků ropných látek pomocí dat dálkového průzkumu Země

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brunclík, Tomáš
dc.contributor.author Horáková, Markéta
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:52Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58084
dc.description.abstract Tato práce se zabývá detekcí ropných skvrn pomocí dálkového průzkumu Země, vysvětluje hlavní teoretické pojmy na téma dálkový průzkum Země, porovnává jednotlivé metody detekce ropných skvrn, senzory a satelity. Tato práce seznamuje čtenáře s mediálně známými ropnými haváriemi a případovými studiemi. Součástí je praktická ukázka zaměřená na přírodní prosakování ropy u ostrova Zakynthos. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 2513877 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dálkový průzkum Země cze
dc.subject detekce ropných skvrn cze
dc.subject ropné havárie cze
dc.subject ropné znečištění cze
dc.subject hodnocení dat cze
dc.subject monitoring oil spills eng
dc.subject remote sensing eng
dc.subject oil pollution eng
dc.subject oil accidents eng
dc.subject mapping eng
dc.title Monitorování úniků ropných látek pomocí dat dálkového průzkumu Země cze
dc.title.alternative Monitoring oil spills by using satellite remote sensing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This thesis deals with monitoring oil spills by using remote sensing, explains the main theoretical concepts on Remote Sensing. It compares different methods for detection of oil spills, sensors and satellites. At the same time it introduces the reader with well-known oil spills and case studies. Also, a practical example is included. It deals with natural seepage near island Zakynthos. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30789 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Citování literatury. Modelové podmínky vyhodnocování, jednotky. Lokalizace a metody odstraňování ropných skvrn. cze
dc.identifier.stag 23938 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account