Příprava a vlastnosti zinkem plněných ochranných povlaků s obsahem pigmentů na bázi uhlíku a vodivých polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa cze
dc.contributor.author Janča, Ondřej
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:46Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58067
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem antikorozních a mechanických vlastností připravených nátěrových hmot na bázi uhlíku a vodivých polymerů s obsahem částic zinkového prachu. Vlastnosti byly sledovány při zvyšujících se objemových koncentrací pigmentu v nátěru doplněných na hodnotu KOKP pomocí zinku. Testované nátěrové hmoty byly naneseny na ocelové a skleněné panely. Následně testovány pomocí fyzikálně chemických a zrychlených korozních zkoušek. Hodnoty jsou zpracovány ve formě tabulek a grafů. cze
dc.format 98 s. cze
dc.format.extent 5113336 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.7.2024 cze
dc.subject vodivý pigment cze
dc.subject vodivý polymer cze
dc.subject uhlíkové nanotrubky cze
dc.subject zrychlená korozní zkouška cze
dc.subject epoxidová pryskyřice cze
dc.subject zinkový prach cze
dc.subject polyanilin cze
dc.subject condictive pigment cze
dc.subject conductive polymer cze
dc.subject carbon nanotubes cze
dc.subject accelerated corrosion test cze
dc.subject epoxide resin cze
dc.subject zinc dust cze
dc.subject polyaniline cze
dc.title Příprava a vlastnosti zinkem plněných ochranných povlaků s obsahem pigmentů na bázi uhlíku a vodivých polymerů cze
dc.title.alternative Preperation and properties of zinc filled protective coatings with content of eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the study of anti-corrosion and mechanical properties of the prepared coatings based on carbon and conductive polymers containing particles of zinc dust. Properties were observed with increasing volume concentration of pigment in the coating filled to KOKP using zinc. Tested coatings were applied to steel and glass panels. Subsequently tested using physico-chemical and accelerated corrosion tests. Values are presented in the form of tables and graphs. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33413 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24308 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account