Lidská tuková tkáň

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander cze
dc.contributor.author Peroutková, Petra
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:37Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58043
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o lidské tukové tkáni. Nejprve se zabývá strukturou, vlastnostmi a významem lidské tukové tkáně se zaměřením na její fyziologickou funkci v organismu. Je zde také popsána buněčná struktura lidské tukové tkáně a význam kmenových buněk tukové tkáně. Dále jsou uvedeny základní metabolické funkce adipocytů při hormonální regulaci homeostázy a při hospodaření s energetickými zdroji. Nakonec je zmíněna struktura a enzymová výbava adipocytů a jejich úloha při chemické transformaci lipidů. Význam lidské tukové tkáně je stále diskutovanějším tématem, neboť kromě již zjištěných funkcí se spojuje s dalšími závažnými onemocněními a zřejmě nejdůležitějším a nejzajímavějším tématem je tuková tkáň fungující jako endokrinní orgán. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 1434267 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject tuková tkáň cze
dc.subject adipocyty cze
dc.subject kmenové buňky cze
dc.subject leptin cze
dc.subject adiponektin cze
dc.subject adipose tissue eng
dc.subject adipocytes eng
dc.subject stem cells eng
dc.subject adiponectin eng
dc.title Lidská tuková tkáň cze
dc.title.alternative Human fatty tisue eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with human adipose tissue. First it deals with the structure, properties and significance of human adipose tissue with a focus on its physiological function in the body. It also describes the cellular structure of the human adipose tissue, and the importance of stem cells of the adipose tissue. The following are the basic metabolic functions of adipocytes in the hormonal regulation of homeostasis and in the management of energy resources. Finally, the work mentions the structure and enzyme equipment of adipocytes and their role in the chemical transformation of lipids. The importance of human adipose tissue is still a hot topic, because in addition to the identified functions it is associated with other serious illnesses, and probably the most important and interesting topic is adipose tissue which serves as an endocrine organ. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30826 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k~posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 24251 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account