Antropologie kybersexu: propojení těla a kyberprostoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tošner, Michal cze
dc.contributor.author Pejsarová, Kateřina
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:35Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58038
dc.description.abstract Tato práce se zabývá tématem kybersexu. Cílem této práce je obsáhnout téma sexuality v kyberprostoru jakožto v sociálním prostoru. Empirický kvalitativní výzkum byl zaměřen na aktéry, kteří mají zkušenosti s kybersexem. Zkoumány jsou zkušenosti informantů s touto formou sexuální aktivity a to jak zkušenosti jednorázové, tak dlouhodobé. V této práci je zkoumána otázka, proč informanti volí tuto formu sexuální aktivity. Dále zde uvádím, zda je informanty považován kybersex za nevěru a také jaké jsou reakce okolí, pokud zjistí, že informant praktikuje kybersex. Tato práce také uvádí výhody a nevýhody kybersexu z hlediska aktérů. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 893395 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject internet cze
dc.subject internet eng
dc.subject kybersex cze
dc.subject kyberprostor cze
dc.subject cybersex eng
dc.subject cyberspace eng
dc.title Antropologie kybersexu: propojení těla a kyberprostoru cze
dc.title.alternative Anthropology of cybersex: interconnection of body and cyberspace eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ryška, Tomáš cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the topic cybersex. The aim of this work is to cover the topic of sexuality in cyberspace as in the social space. The empirical qualitative research focused on players who have experience with cybersex. Examined the experience of informants with this form of sexual activity and both single experience and long term. In this work is investigated the question of why informants choose this form of sexual activity. Then I mention there that the informants considered cybersex infidelity and what are the reactions of others, if it finds that the informant practicing cybersex. This paper also discusses the advantages and disadvantages in terms of cybersex participants. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31176 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci a reagovala na otázky komise. cze
dc.identifier.stag 23064 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account