Sběr a příprava dat pro řešení problematiky sběru separovaného odpadu v Pardubicích.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka cze
dc.contributor.author Straková, Lucie
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:30Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58022
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována sběru a přípravě dat pro řešení problematiky sběru separovaného odpadu v Pardubicích. cze
dc.format 72 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject separovaný odpad cze
dc.subject odpadové hospodářství cze
dc.subject geografické informační systémy cze
dc.subject separated waste eng
dc.subject waste management eng
dc.subject geographic information systems eng
dc.title Sběr a příprava dat pro řešení problematiky sběru separovaného odpadu v Pardubicích. cze
dc.title.alternative Data collection and preparation for dealing with the collection of separated waste in Pardubice. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis id dedicated to collecting and preparing data for addressing of separated waste collection in Pardubice. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31323 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila komisi diplomovou práci na téma Sběr a příprava dat pro řešení problematiky sběru separovaného odpadu v Pardubicích. Komise položila doplňující otázky: Jaký mapový podklad byl použit v GPS zařízení při testování sběru dat? V práci je zmíněna pouze jedna studie zabývající se nasazením geoinformačních technologií při svozu odpadu v Česku, pokuste se zhodnotit nasazení geoinformačních technologií technickými službami i v dalších českých a moravských městech? Nebylo by možné data sbírat pomocí GPS, místo papírové mapy? Studentka na otázky odpověděla pohotově. cze
dc.identifier.stag 26113 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account