Výzkum spolupráce autoservisů s výrobci a distributory aut při posilování vztahů se zákazníky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Zuzana cze
dc.contributor.author Kohoutková, Markéta
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:09Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57957
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na výzkum spolupráce autoservisů s výrobci a distributory aut při posilování vztahů se zákazníky. V teoretické části je řešeno budování, rozvoj a posilování vztahů se zákazníky. Práce se zaměřuje na některé specifické formy a nástroje posilování vztahů se zákazníky, a to public relations, služby, věrnostní programy, zážitky a přímý marketing. K tomu je dále využito pojmů hodnota pro zákazníka, hodnotový řetězec a hodnotová síť. V praktické části je popsána spolupráce vybraných autoservisů s výrobci a distributory aut. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 3531616 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 18.7.2019 cze
dc.subject posilování vztahů se zákazníky cze
dc.subject public relations cze
dc.subject služby cze
dc.subject věrnostní programy cze
dc.subject zážitky cze
dc.subject přímý marketing cze
dc.subject autoservis cze
dc.subject výrobci aut cze
dc.subject distributoři aut cze
dc.subject strengthening customer relationships cze
dc.subject public relations cze
dc.subject service cze
dc.subject loyalty programs cze
dc.subject customer experience cze
dc.subject direct marketing cze
dc.subject car repair shop cze
dc.subject car manufacturers cze
dc.subject car distributors cze
dc.title Výzkum spolupráce autoservisů s výrobci a distributory aut při posilování vztahů se zákazníky cze
dc.title.alternative Research Into The Collaboration Between Car Manufacturers And Distributors In The Field Of Strengthening Their Relationship With Customers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is focused on research into the collaboration between car repair shops and car manufacturers and distributors in the field of strengthening their relationship with customers. The theoretical part is about the creation, evolution and strengthening of the customer relationship. The thesis focuses on specific forms and tools aimed at improving relationships with customers, public relations, service quality, loyalty programs, customer experiences and direct marketing. It further explores notions of customer value, value chain and value network. The practical part describes the way that selected car repair shops collaborate with car manufacturers and distributors. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32002 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Snaží se opravdu autoservisy o poskytování maximální úrovně služeb? Co vy se představujete pod pojmem maximální úroveň služeb? Je to pro podnikatele reálné? Jakou úroveň služeb tedy musí poskytovat. Jak byste stanovila optimální úroveň služeb? Všechny otázky v rámci obhajoby bakalářské práce byly zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 24385 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account