Poruchy příjmu potravy se zaměřenim na mentální anorexii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubcová, Dagmar cze
dc.contributor.author Šenkýřová, Monika
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:02Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57938
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potravy. Snaží se podat co nejúčelnější přehled o mentální anorexii. Klade důraz na historii poruch příjmu potravy, diagnostiku a rizikové faktory. Dále jsou zde nastíněny biologické faktory a zdravotní komplikace související s mentální anorexií. V posledních kapitolách je popsaná léčba a výživa při léčbě mentální anorexie. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 1951834 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Mentální anorexie cze
dc.subject poruchy příjmu potravy cze
dc.subject amenorea cze
dc.subject menarche cze
dc.subject Anorexia nervosa eng
dc.subject eating disorder eng
dc.subject amenorrhea eng
dc.title Poruchy příjmu potravy se zaměřenim na mentální anorexii cze
dc.title.alternative Eating disorders focused mainly to ANOREXIA NERVOSA eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor´s thesis deals witch the rating disorders. It tries to give an overview of the most effective anorexia nervosa. Emphasis on the history of eating disorders, diagnosis and risk factors. It also outlines the biological factors and medical complications associated with anorexia nervosa. In the last chapters is described and nutrition therapy in the treatment of anorexia nervosa. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30860 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20733 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account