Bakteriální infekce jako příčina neplodnosti u mužů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sleha, Radek cze
dc.contributor.author Kaplanová, Michaela
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:53Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57916
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem bakteriálních infekcí urogenitálního traktu na mužskou reprodukční schopnost. V práci jsou uvedeny nejčastější původci onemocnění genitálního ústrojí a jejich možná spojitost s neplodností u mužů. Pozornost je věnována zejména Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae, ale i ostatním patogenním mikroorganismům jako jsou urogenitální mykoplazmata, Helicobacter pylori nebo Mycobacterium tuberculosis. V práci jsou dále shrnuty postupy laboratorní diagnostiky uvedených mikroorganismů, možnosti terapie a prevence. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1130540 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject bakteriální infekce cze
dc.subject neplodnost cze
dc.subject reprodukční systém muže cze
dc.subject laboratorní diagnostika cze
dc.subject léčba a prevence cze
dc.subject bacterial infections eng
dc.subject infertility eng
dc.subject male reproductive system eng
dc.subject laboratory diagnosis eng
dc.subject treatment and prevention eng
dc.title Bakteriální infekce jako příčina neplodnosti u mužů cze
dc.title.alternative Bacterial infection as a cause of men's infertility eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the influence of bacterial infections of the urogenital tract of male fertility. This work presents the most common cause of genital tract diseases and their possible link to infertility in men. Attention is paid to Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae, but also other pathogenic microorganisms such as urogenital mycoplasmas, Helicobacter pylori and Mycobacterium tuberculosis. The thesis also summarizes the procedures for laboratory diagnostics mentioned microorganisms, treatment options and prevention. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30829 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 24009 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account