Datový sklad osobní přepravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drvota, Zdeněk
dc.contributor.author Hon, Petr
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:33Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57863
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je vývoj systému datového skladu nad daty jízdních dokladů z oblasti železniční přepravy. Mezi hlavní body práce patří především návrh datového modelu a implementace algoritmu pro generování adresných jízd k neadresným jízdním dokladům. Teoretická část práce pojednává o vývoji aplikací, datových skladech a informačních systémech v oblasti jízdních dokladů. Praktická část, řízená metodikou Unified Process (UP), je věnována vývoji datového skladu. Datový sklad je tvořen relační databází Oracle Database 11g uloženou na lokálním serveru a databázovou aplikací implementovanou v jazyce C#. Aplikace nabízí dva základní typy operací. Jsou jimi import dat do databáze a generování reportů. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 9056004 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject datové sklady cze
dc.subject jízdní doklady cze
dc.subject jízda cze
dc.subject C# cze
dc.subject Oracle cze
dc.subject unifikovaný proces cze
dc.subject data warehouses eng
dc.subject tickets eng
dc.subject ride eng
dc.subject unified Process eng
dc.title Datový sklad osobní přepravy cze
dc.title.alternative Data warehouse passender transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rejsek, Ondřej
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is a development of the System of data storage over travel tickets data in the railway transport. The main points of my thesis are Data model draft and Implementation of an algorithm for generating addressed rides to the unaddressed travel tickets. Theoretical part of Thesis deals with development of applications, data storages and information systems in the sphere of travel tickets. Practical part, which is guided by method of Unified Process (UP), is dedicated to development of data storage. The data storage is made of a ratio database Oracle Database 11g, which is stored on a local server platform and of a database application implemented in C# programming language. The application offers two basic operation types. These are data importation into the database and generating of reports. eng
dc.description.department Katedra informatiky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Aplikovaná informatika v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31510 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student reagoval na připomínky uvedené v posudcích vedoucího a oponenta bakalářské práce, zodpověděl dotazy členů komise cze
dc.identifier.stag 24909 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account