Adventures of Tom Sawyer in ELT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka cze
dc.contributor.author Pikorová, Tereza
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:33Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57862
dc.description.abstract This master thesis focuses on Mark Twain's The Adventures of Tom Sawyer and its possible uses in English language teaching (ELT). The theoretical part puts The Adventures of Tom Sawyer into the context of children's literature and introduces the concept of extensive reading programme through which a graded version of the book is presented to elementary school learners (seventh-graders) in the practical part. At the end of the thesis, the outcome of the action research is analysed and evaluated. eng
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 3552901 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dětská literatura cze
dc.subject Twain, Mark cze
dc.subject Dobrodružství Toma Sawyera cze
dc.subject extensivní čtení cze
dc.subject výuka anglického jazyka cze
dc.subject children's literature eng
dc.subject Twain, Mark eng
dc.subject Adventures of Tom Sawyer eng
dc.subject extensive reading eng
dc.subject English language teaching eng
dc.title Adventures of Tom Sawyer in ELT eng
dc.title.alternative Dobrodružství Toma Sawyera v ELT cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zaměřuje na Marka Twainova Dobrodružství Toma Sawyera a jeho možná využití ve výuce anglického jazyka (ELT). Teoretická část zasazuje Dobrodružství Toma Sawyera do kontextu dětské literatury a představuje koncept programu extensivního čtení, skrz který je zjednodušená verze knihy prezentována žákům základní školy (žákům sedmého ročníku) v praktické části práce. V závěru práce je výstup akčního výzkumu analyzován a vyhodnocen. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31019 cze
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 22444 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account