Komunikace s pacientem jako součást každodenní práce sestry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna cze
dc.contributor.author Líbalová, Jana
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:20Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57827
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Komunikace s pacientem jako součást každodenní práce sestry" je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje komunikaci obecně, verbální, neverbální komunikaci a podrobněji komunikaci v ošetřovatelství. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky kvantitativního výzkumu, který probíhal dotazníkovým šetřením. V závěru práce je uvedeno celé její hodnocení. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 1241872 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject sestry cze
dc.subject zdravotnické zařízení cze
dc.subject communication eng
dc.subject patients eng
dc.subject nurses eng
dc.subject medical facility eng
dc.title Komunikace s pacientem jako součást každodenní práce sestry cze
dc.title.alternative Communication with the patient as the part of the daily nurse's work eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis is: "Communication with the patient as the part of the daily nurse´s work" and it is divided into two parts. Theoretical part describes communication in general, verbal, non-verbal communication and detailed communication in nursing. The research part presents the results of quantitative research, which went in the form of filling questionnaires. The results are at the end of this bachelor thesis. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31212
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč si myslíte, že se více pacienti na oddělení B (str. 42) setkávají s usměvanými sestrami, než je tomu na oddělení A? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 23415 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account