Ekonomické hodnocení a oceňování přírodních statků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Munzarová, Simona cze
dc.contributor.author Kulháň, Tomáš
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:12Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57801
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá oceňováním přírodních statků a služeb. Vymezena je hodnota přírodního statku a jsou popsány různé metody oceňování přírodního statku. V praktické části popis a zhodnocení možnosti aplikace vybrané metody ocenění při kvantifikaci škod či užitků při řešení konkrétního problému. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 1544306 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.7.2015 cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject metody oceňování environmentálních statků cze
dc.subject hodnota cze
dc.subject environmentální cze
dc.subject environmentální statek cze
dc.subject environment cze
dc.subject valuation methods cze
dc.subject value cze
dc.subject environmental cze
dc.subject environmental state cze
dc.title Ekonomické hodnocení a oceňování přírodních statků cze
dc.title.alternative The Assesment and Valuation of the Environmental State eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This semestr thesis deals with valuation of environmental states and services. Defined by the value of the environmental state and describes the various methods of valuation of environmental state. In the practical part are described and evaluated the possibility of application of the selected valuation method in the quantification of damages or benefits in solving a particular problem. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32000 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jak definujete intenzifikaci v rámci řešené praktické části BP? Jaké negativní dopady mělo ukončení činnosti zkoumaného podniku? Je komplexní celková hodnota pouze ekonomická? Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 24359 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account