Restaurování části nástropní malby s motivem "Potestates" na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Milionová, Ivana
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:59Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57762
dc.description.abstract Bakalářská práce představuje průběh komplexního restaurátorského zásahu na úseku nástěnné malby s motivem andělského kůru “Potestates”, štukových prvcích a pásu s malbou oblak. Štuková i malířská výzdoba se nachází v kupoli hřbitovní kaple sv. Isidora v Křenově a vznikla pravděpodobně v první třetině 18. století. Práce obsahuje podrobný popis a průzkum uměleckých děl určených k restaurování, postupy restaurování, výčet použitých materiálů, grafickou a fotografickou dokumentaci a zprávu z chemicko-technologického průzkumu. Teoretická část se zabývá možnostmi průzkumu maleb na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově pomocí ultrafialového (UV) záření. Je zaměřená na rešerši literatury. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 16529803 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnné malby cze
dc.subject štuková výzdoba cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject UV záření cze
dc.subject konsolidace cze
dc.subject čištění cze
dc.subject restoration eng
dc.subject wall painting eng
dc.subject stucco decoration eng
dc.subject research eng
dc.subject UV light eng
dc.subject consolidation eng
dc.subject cleaning eng
dc.title Restaurování části nástropní malby s motivem "Potestates" na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově cze
dc.title.alternative Restoration of the wall painting on the vault of the chapel of St. Isidor in Křenov depicting character of Potestates eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čoban, Josef
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the complete restoration treatment of the part of the wall painting depicting the character of Potestates (The Powers) and surrounding stucco and painted parts. The painting mentioned above is situated on the vault of the cemetery chapel of St. Isidor in Křenov that was built in the beginning of the 18th century. This thesis contains the exact description of the painting itself, detailed research, restoration methods and progress, list of the applied materials, graphic and photographical documentation and the laboratory analysis report. The theoretical part deals with research of paintings on the vault of the Chapel of St. Isidor in Křenov using ultraviolet radiation. This part is focused on literature review. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D31380
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 25892
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account