Účinek vybraných desinfekních prostředků na některé kmeny mikroorganismů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Filip cze
dc.contributor.author Fajtová, Alena
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:56Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57753
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá účinky konkrétních dezinfekčních prostředků, s předem určenou koncentrací, vzhledem k požadavkům na expoziční čas pro dezinfekci ploch, na skupinu lékopisných sbírkových kmenů a nejčastější izoláty z prostředí v čistých prostorách Lonza Kouřim, získaných monitoringem prostředí. Pro ověření účinnosti všech dezinfekčních prostředků, byla provedena bujonová suspenzní metoda se všemi vybranými mikroorganismy. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1608433 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dezinfekční prostředky cze
dc.subject lékopisné sbírkové kmeny cze
dc.subject izoláty z prostředí cze
dc.subject disinfectants eng
dc.subject pharmacopoeial collection strains eng
dc.subject isolates from the environment eng
dc.title Účinek vybraných desinfekních prostředků na některé kmeny mikroorganismů cze
dc.title.alternative The effect of selected disinfectants on some strains of microorganisms eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the effects of specific disinfectants and predetermined concentration, due to requirements on the exposure time for disinfection of surfaces, on the group of pharmacopoeial challenge strains and the most frequent isolates from the environment in cleanrooms Lonza Kouřim obtained by monitoring the environment. The verification of the desinfectant effectivness, suspension test was performed with all selected microorganisms. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30865 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k~posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20525 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account