Náročnost péče o pacienty se schizofrenií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuckir, Martina cze
dc.contributor.author Bláha, David
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:42Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57719
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na náročnost péče o pacienty se schizofrenií. V teoretické části popisuje onemocnění z hlediska medicínského i z pohledu ošetřovatelského péče. Věnuje se základní problematice při poskytování ústavní zdravotní péče, jako jsou specifika komunikace včetně přístupu k agresivnímu pacientovi. Pozornost věnuje také závažným komplikacím, zejména depresi a riziku sebevraždy. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření zjišťováno subjektivní vnímání zátěže zdravotního personálu při poskytování péče pacientům se schizofrenií a posuzuje jejich schopnost se se zátěží vyrovnat. cze
dc.format 99 s. cze
dc.format.extent 1848100 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject schizofrenie cze
dc.subject agrese cze
dc.subject péče cze
dc.subject suicidium cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject nelékařský zdravotnický pracovník cze
dc.subject schizophrenia eng
dc.subject aggression eng
dc.subject care eng
dc.subject communication eng
dc.subject non-medical health worker eng
dc.title Náročnost péče o pacienty se schizofrenií cze
dc.title.alternative Intensity of care for patients with schizophrenia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Taliánová, Magda cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the intensity of care for patients with schizophrenia. In the theoretical part the deseases from medical and also nursing point of view is described. The thesis deals with the basic issues in the providing hospital service as specifics of communication including the access to aggressive patient. It also pays attention to serious complications, particularly depression and risk of suicide. In the practical part the subjective perception of the burden of medical staff in providing care to the patients with schizophrenia is found, using a questionnaire surfy and their ability to cope with stress is assessed. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31265
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte osobní zkušenost s pacienty se schizofrenií? Pokud ano, shodují se výsledky Vaší práce s Vašimi zkušenostmi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 24528 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account