Marketingová komunikace na Internetu mezi výrobcem a koncovým zákazníkem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janouch, Viktor cze
dc.contributor.advisor Svědík, Jan cze
dc.contributor.author Tomáš, Miroslav
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:37Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57703
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá internetovou marketingovou komunikací výrobce, která je orientovaná na koncového zákazníka. Nejdříve definuje pojem Internet a jeho stručnou historii. První část se dále věnuje internetovému marketingu, ve kterém je podrobně rozebírán marketingový mix. Druhá část práce se věnuje komunikačnímu mixu v internetovém prostředí, konkrétně cílům marketingové komunikace a internetovým komunikačním prostředkům, mezi které patří reklama, podpora prodeje a PR. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 965282 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Internet cze
dc.subject internetový marketing cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject reklama cze
dc.subject Internet cze
dc.subject internet marketing cze
dc.subject marketing mix cze
dc.subject communication cze
dc.subject advertising cze
dc.title Marketingová komunikace na Internetu mezi výrobcem a koncovým zákazníkem cze
dc.title.alternative Marketing communication on the Internet between the manufacturer and the end customer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis deals with Internet marketing of manufacturer, oriented to ending customer. The thesis defined concept of the Internet and its brief history at first. The first part is also discussed Internet marketing and in detail the marketing mix. The second part pursues communication mix in Internet medium, specifically to objectives of marketing communication, namely advertising, sales support and PR. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32018 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jaké konkrétní nástroje z public relation a z podpory prodeje vybraný podnik využívá? Co představuje podíl na marketingových nákladech? Co představuje intenzivnější spolupráce s členy hodnotové sítě? Kdo představuje konkurenci vybranému podniku? Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 24352 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account