Rutilové pigmenty dopované wolframem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šulcová, Petra cze
dc.contributor.author Kaufmannová, Milena
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:30Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57680
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá syntézou sloučenin typu Ti1-3xCrxM2xO2, kde x = 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 a M = W (tj. TiO2, Ti0,85Cr0,05W0,1O2, Ti0,7Cr0,1W0,2O2, Ti0,4Cr0,2W0,4O2, Ti0,1Cr0,3W0,6O2, Cr0,5WO2). Cílem práce bylo prozkoumat barevné možnosti těchto sloučenin v závislosti na teplotě výpalu (850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150 °C). cze
dc.format 38 s. cze
dc.format.extent 1001803 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.7.2018 cze
dc.subject TiO2 cze
dc.subject rutilové pigmenty cze
dc.subject barevné pigmenty cze
dc.subject anorganické pigmenty cze
dc.subject
dc.subject rutile pigments eng
dc.subject color pigments eng
dc.subject inorganic pigments eng
dc.title Rutilové pigmenty dopované wolframem cze
dc.title.alternative Rutile pigments doped by tungsten eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the synthesis of compounds of Ti1-3xCrxM2xO2 type, where x = 0; 0.05; 0.1; 0.2; 0.3; 0.5 and M = W (i.e. TiO2, Ti0,85Cr0,05W0,1O2, Ti0,7Cr0,1W0,2O2, Ti0,4Cr0,2W0,4O2, Ti0,1Cr0,3W0,6O2, Cr0,5WO2). The aim was to explore the color possibilities of these compounds in depending on the firing temperature (850, 900, 950, 1000, 1050, 1100 and 1150 °C). eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D28988 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence
dc.description.defence Bakalářka přednesla výsledky své bakalářské práce a odpověděla na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 20771 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account