Komunikace nelékařských zdravotnických pracovníků v ambulanci s mentálně postiženými klienty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva cze
dc.contributor.author Tvrdíková, Miroslava
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:10Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57627
dc.description.abstract Práce je věnována problematice komunikace nelékařského zdravotnického pracovníka s lidmi s mentálním postižením. Zaměřuje se na zvláštnosti komunikace, specifický přístup k lidem s postižením a na bariéry v komunikaci. Zahrnuje i možnosti využití alternativních a augmentativních komunikačních metod. Dále se zabývá důležitostí dodržování zásad správné komunikace ve zdravotnictví. Tato práce má za cíl zmapovat komunikační dovednosti nelékařských zdravotnických pracovníků v ambulancích, případné potíže při komunikaci, zjistit z jakého zdroje nejčastěji získávají informací. To vše ve vztahu k lidem s mentálním postižením. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1327260 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject mentální postižení cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject alternativní a augmentativní komunikace cze
dc.subject nelékařský zdravotnický pracovník cze
dc.subject mental disability eng
dc.subject communication eng
dc.subject alternative and additional communication eng
dc.subject paramedical staff eng
dc.title Komunikace nelékařských zdravotnických pracovníků v ambulanci s mentálně postiženými klienty cze
dc.title.alternative The communication between paramedical staff and mentally disabled clients in clinics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The work is dedicated to the communication between paramedical staff and people with learning disabilities. It focuses on the specifics of communication, how to approach people with disabilities and barriers to communication. It also involves the use of alternative and additional communication methods, and deals with the importance of respecting the principles of good communication in health care. This work aims to map the communication skills of paramedical staff in outpatient clinics, potential difficulties in communication, and identifying the source of the most frequently required information. All of this is in relation to people with mental disabilities. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31282
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Objasnit pojmy mentální postižení a mentální retardace. 2. Jakou roli hraje opatrovník v kontextu komunikace pacient s mentální retardací s omezenou způsobilostí k právním úkonům s nelékařskými zdravotnickými pracovníky? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 24551 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account