Molekulární mechanismy reakce buněk na poškození DNA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havelek, Radim cze
dc.contributor.author Handl, Jiří
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:00Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57597
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována molekulárním reakcím buněk na poškození DNA. Podrobně jsou v ní popsány jednotlivé mechanismy, kterými u buněk vzniká poškození jaderné molekuly DNA. Dále jsou popsány mechanismy, kterými se buňka jednotlivým typům poškození brání, a mechanismy, kterými buňka svá poškození opravuje. Zmíněn je také proces apoptózy, jímž buňka významně chrání organismus před šířením genetického poškození na dceřiné buňky. V práci jsou zmíněny i alternativní buněčné odpovědi na poškození DNA, jako je autofagická buněčná smrt, stresem indukovaná předčasná senescence, či nekróza. V závěru práce je vyzdvižena důležitost znalosti těchto buněčných procesů z hlediska moderní medicíny a biotechnologie. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 1812282 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject molekula DNA cze
dc.subject poškození DNA cze
dc.subject opravy DNA cze
dc.subject apoptóza cze
dc.subject senescence cze
dc.subject autofagie cze
dc.subject nekróza cze
dc.subject DNA molecule eng
dc.subject DNA damage eng
dc.subject DNA repair eng
dc.subject apoptosis eng
dc.subject senescence eng
dc.subject autophagy eng
dc.subject necrosis eng
dc.title Molekulární mechanismy reakce buněk na poškození DNA cze
dc.title.alternative Molecular mechanisms of cellular response to DNA damage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis aims to describe molecular responses of cells to DNA damage. In details describes the different mechanisms by which the nuclear DNA is damaged within the cells. Further there are described the mechanisms by which way the cell restore various types of damage, and the diverse mechanisms by which the cell repairs its damage. The process of apoptosis, which the cells employ to significantly protect organism against the spread of genetic damage to daughter cells is also mentioned. The work, also summarize alternative cellular responses to DNA damage, such as autophagic cell death, stress-induced premature senescence, or necrosis. In conclusion, the thesis highlights the importance of understanding these cellular processes from the standpoint of modern medicine and biotechnology. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31633 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 23694 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account