Etnografie aktivistů Food Not Bombs v Praze: Protest nebo charita?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ryška, Tomáš cze
dc.contributor.author Randáková, Tereza
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:25:58Z
dc.date.available 2014-09-22T12:25:58Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57591
dc.description.abstract Práce je zaměřena na aktivisty pražské anarchistické iniciativy Food Not Bombs (FNB). Cílem práce je zjistit, zda a nakolik se aktivisté identifikují s programem iniciativy FNB, jak jej interpretují a jaké jsou jejich motivace k participaci na činnostech této skupiny. Prostřednictvím etnografické metody zachycuje nejen odpovědi na výzkumnou otázku, ale také popisuje atmosféru, samotnou činnost FNB a analyzuje tento sociální prostor. Autorka v práci ukazuje, jak se v průběhu času měnily motivace aktivistů a jejich interpretace iniciativy FNB. Ukazuje pozice aktérů ve skupině, a tak odhaluje neformální strukturu v této organizaci. Věnuje se své vlastní pozici během výzkumu a také stručně seznamuje s historickým kontextem vzniku iniciativy. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1968483 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Food Not Bombs cze
dc.subject aktivismus cze
dc.subject anarchismus cze
dc.subject plýtvání potravinami cze
dc.subject bezdomovectví cze
dc.subject neformální struktura organizace cze
dc.subject Food Not Bombs eng
dc.subject activism eng
dc.subject anarchism eng
dc.subject food waste eng
dc.subject homelessness eng
dc.subject informal structure of the organization eng
dc.title Etnografie aktivistů Food Not Bombs v Praze: Protest nebo charita? cze
dc.title.alternative Ethnography Food Not Bombs Activists in Prague: Protest or Charity? eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pavlásek, Michal cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The focus of this thesis is on the activists of Prague's Food Not Bombs anarchistic initiative (FNB). The aim of this thesis is to find out whether these activists identify with Write Full Name of the Programme when you mention such things for the first time programme, to what extent, how this programme is being interpreted, what motivates participation in this group and its goals. Besides answers to the research question gained through the ethnographical method, it also gives a picture of the atmosphere and the activities of FNB together with the analysis of that social space. The author shows how the motivations of the FNB activists have being changing during the course of their participation in the group. Through the analysis of the positions of the activists, the author reveals an informal structure in this unstuctured organisation. The author also shows her own position during the research and introduces the historical background connected to the origin of this organisation. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31091 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci a reagovala na otázky komise, která příhlédla k hodnocení vedoucího práce. cze
dc.identifier.stag 22887 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account