Ekonomické a mimoekonomické hodnocení inovací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávra, Jan cze
dc.contributor.author Kurtulíková, Nikol
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:25:53Z
dc.date.available 2014-09-22T12:25:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57575
dc.description.abstract Práce je zaměřena na zmapování ekonomického a mimoekonomického hodnocení inovací. V první řade, jsou zde vymezeny základní pojmy inovací, dále hodnocení inovací z ekonomického i mimoekonomického hlediska a v neposlední řadě také environmentální a sociální aspekty, či dopady inovací a jejich metody hodnocení. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 918301 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject inovace cze
dc.subject hodnocení inovací cze
dc.subject environmentální aspekt cze
dc.subject environmentální dopad cze
dc.subject sociální aspekt cze
dc.subject sociální dopad cze
dc.subject hodnocení životního cyklu cze
dc.subject LCA cze
dc.subject innovation cze
dc.subject measuringinnovation cze
dc.subject environmentalaspect cze
dc.subject environmentalimpact cze
dc.subject socialaspect cze
dc.subject socialimpact cze
dc.subject lifecycleassessment cze
dc.subject
dc.title Ekonomické a mimoekonomické hodnocení inovací cze
dc.title.alternative Economic and non-economic measuring of innovation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Theworkisfocused on mappingtheeconomic and non-ekonomicmeasuringofinnovation. Firstofall, the basic conceptsofinnovation, furthermeasuringinnovationfromaneconomic and uneconomicviewpointsand last but not least, environmental and socialaspectsofinnovation and impacts and theirmeasuringmethods. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32012 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jaký byl důvod zamítnutí využití Oslo manuálu? Jaké jsou hlavní přínosy Oslo manuálu? Sledují vpodniku vliv zavedených inovací na zaměstnance? Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 24429 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account