Karbazolony-jejich vlastnosti, syntéza a aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimůnek, Petr cze
dc.contributor.author Kubínová, Petra
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:25:49Z
dc.date.available 2014-09-22T12:25:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57563
dc.description.abstract Předkládaná práce není míněna jako učebnice o karbazolonech, nýbrž jako přehledný soubor některých významných karbazolonových derivátů a předpokládá určité znalosti v oblasti biologické a chemické. V práci by měly být logicky utříděny podle významnosti jednotlivé deriváty karbazolonu, jak uměle syntetizované, tak i přírodní látky. U každého derivátu by mělo být uvedeno chemické složení, biologický účinek a jeho syntéza. Díky svému širokému spektru biologické aktivity nalezly tyto preparáty uplatnění zejména ve farmaceutickém průmyslu. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1242153 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject karbazolon cze
dc.subject ondansetron cze
dc.subject alosetron cze
dc.subject cilansetron cze
dc.subject karbazolchinony cze
dc.subject strychnin cze
dc.subject brucin cze
dc.subject Carbazolone eng
dc.subject ondansetron eng
dc.subject alosetron eng
dc.subject cilansetron eng
dc.subject carbazolquinones eng
dc.subject strychnine eng
dc.subject brucine eng
dc.title Karbazolony-jejich vlastnosti, syntéza a aplikace cze
dc.title.alternative Carbazolones-their properties, synthesis and application eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is not meant to be a textbook on carbazolones, but rather as a clearly arranged set of some important carbazolones derivatives. It requires a certain knowledge of some branches of biology and chemistry. In this work each individual derivative is logically categorized according to its significance, both the artificially synthesized and natural substances. With every derivative the chemical composition, its biological effect, and its synthesis is given. Due to the broad spectrum of their biological activity these derivatives found a wide range of applications, especially in the pharmaceutical industry. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30836 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 24237 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account