Vliv technologie na náklady a výnosy železniční osobní dopravy na lince R15

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr cze
dc.contributor.author Koukol, Josef
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:19:12Z
dc.date.available 2014-06-19T10:19:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56588
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá železniční dálkovou osobní dopravou na lince Ústí nad Labem - Liberec. V několika variantách navrhuje různou technologii provozu a určuje vše potřebné pro výpočet nákladů. U každé varianty jsou určeny dílčí a celkové náklady a potřebná kompenzace. V závěru je vybrána nejvhodnější varianta. cze
dc.format 156 s. cze
dc.format.extent 3618403 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kompenzace cze
dc.subject náklady cze
dc.subject osobní dálková železniční doprava cze
dc.subject výnosy cze
dc.subject compensation cze
dc.subject costs cze
dc.subject long-distance rail passenger transport cze
dc.subject income cze
dc.title Vliv technologie na náklady a výnosy železniční osobní dopravy na lince R15 cze
dc.title.alternative The influence of technology on the costs and income of passenger rail transport on line R15 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with a long-distance rail passenger transport on the line Ústí nad Labem - Liberec. It suggests a different technology of traffic in several variants and determines everything needed for the calculation of the costs. For each alternative there are designed partial and total costs and a necessary compensation. In conclusion, the best option is selected. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30428 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil svou diplomovou práci a zodpověděl otázky kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 24652 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account