Havárie vozidel přepravující nebezpečné látky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Livorová, Marcela
dc.contributor.author Andrle, Marcel
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:18:56Z
dc.date.available 2014-06-19T10:18:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56542
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá přepravou nebezpečných chemických látek. Jsou zde uvedeny legislativní požadavky pro tuto přepravu, možné scénáře havárií a charakterizace programů pro modelování havárií s únikem nebezpečné látky. Součástí diplomové práce je samotné modelování různých scénářů havárií pro dvě chemické látky ve dvou softwarech. Součástí je také aplikace výsledků do reálné havárie. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 5444097 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná cze
dc.subject havárie cze
dc.subject přeprava nebezpečných látek cze
dc.subject chemické látky cze
dc.subject accident eng
dc.subject transportation of hazardous substances eng
dc.subject chemicals eng
dc.title Havárie vozidel přepravující nebezpečné látky cze
dc.title.alternative Accident vehicles carrying dangerous substances eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Píša, Radek
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This thesis deals with transportation of dangerous chemicals. There are mentioned legislative requirements for this transportation, possible scripts of accidents with leak of chemicals. The part of this thesis is modeling itself of various scripts of accidents for two chemicals in two softwares. The part is also application of results into real accident. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31687 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Na obhajobu diplomové práce měl diplomant připravenu stručnou, ale výstižnou prezentaci, ve které se zabýval přepravou nebezpečných chemických látek. Ve své prezentaci diplomant uvedl legislativní požadavky pro tuto přepravu, možné scénáře havárií a charakterizace programů pro modelování havárií s únikem nebezpečné látky. V další části prezentace uvedl samotné modelování různých scénářů havárií pro dvě chemické látky ve dvou softwarech. . Na dotazy oponenta a členů komise však odpověděl uspokojivým způsobem. cze
dc.identifier.stag 24101 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account