EuroRAP - Evropský program hodnocení pozemních komunikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína
dc.contributor.author Vojkovský, Jaroslav
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:18:20Z
dc.date.available 2014-06-19T10:18:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56462
dc.description.abstract Tato práce se zabývá Evropským programem hodnocení pozemních komunikací (EuroRAP), jeho představením. Nedílnou součástí je seznámení se s principem a způsobem jeho hodnocení, pojmenování možných rizik zjištěným prostřednictvím programu EuroRAP. V bakalářské práci jsou uvedeny možné návrhy opatření vedoucí ke snížení rizik včetně příkladu hodnocení vybrané pozemní komunikace. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 3698008 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject EuroRAP cze
dc.subject hvězdičkové hodnocení cze
dc.subject riziková mapy cze
dc.subject safety eng
dc.subject star rating eng
dc.subject risk mapping eng
dc.title EuroRAP - Evropský program hodnocení pozemních komunikací cze
dc.title.alternative EuroRAP - European road assessment programme eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This thesis is about European road assessment programme, his presentation. Familiarity with the principles and ways of its review, the name of the potential risks identified through the EuroRAP. The bachelor thesis presents possible proposals for measures to reduce the risk including example of evaluation of the chosen roads. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30359 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a odpověděl na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24769 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account