Historie a současnost pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David cze
dc.contributor.author Barvová, Eliška
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:18:07Z
dc.date.available 2014-06-19T10:18:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56421
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zabývá se historii a postupným vývojem tohoto pojistného produktu. Je analyzován vývoj cen pojištění odpovědnosti od roku 2011 do současnosti, u vybraných pojistitelů a to sice u ČSOB pojišťovny, Wüstentrot pojišťovny a České pojišťovny. Především je zpracována analýza současných nabídek u pěti vybraných pojistitelů Kooperativa pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Allianz pojišťovna a Wüstentrot pojišťovna. Dále jsou v práci vyhodnoceny výsledky provedeného dotazníkového šetření, zaměřeného na přístup respondentů k pojištění odpovědnosti. cze
dc.format 103, ciii cze
dc.format.extent 9789885 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel cze
dc.subject povinné ručení cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject pojistné cze
dc.subject pojistitel cze
dc.subject bonus cze
dc.subject malus cze
dc.subject zákonné pojištění cze
dc.subject Third party car insurance cover cze
dc.subject compulsory insurance cze
dc.subject insurance cze
dc.subject insurance coverage cze
dc.subject insurer cze
dc.title Historie a současnost pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel v ČR cze
dc.title.alternative History and present of the MTPL insurance in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the Third party car insurance cover. History and development of this insurance product is described in the Thesis. Thesis analyze current offers and price development of third party cover since 2011 to 2014 as is offered by selected insurance companies, namely ČSOB pojišťovna, Wüstentrot pojišťovna a Česká pojišťovna. Thesis also contains results of questionnaire survey covering attitude of respondents towards third party car insurance cover. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30673 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázku položenou vedoucím práce, jež zněla: Pohovořte o tom, jak by vypadal pojistný trh v momentě, kdy by se nepojišťovala jednotlivá vozidla, ale odpovědnostní pojistku by uzavírali přímo jednotliví řidiči. Jsou již dnes na trhu náznaky takového postupu (např. diferenciace podle věku řidiče)? V~diskusi studentka vysvětlovala smysl garančního fondu a způsob využití statistických metod ve svém šetření. cze
dc.identifier.stag 24441 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account