Zhodnocení finanční stability firmy K.A.L.T. Pneu a. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan cze
dc.contributor.author Adamcová, Soňa
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:18:01Z
dc.date.available 2014-06-19T10:18:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56405
dc.description.abstract Práce je zaměřena na zhodnocení finanční stability firmy K.A.L.T. Pneu a. s. a jejím cílem je navrhnout možná doporučení v oblasti finanční stability podniku. Finanční analýza je prováděna za období 2008 2012 ve společnosti, která se zabývá výrobou nákladních protektorů za studena. V praktické části jsou použity vybrané syntetické a poměrové ukazatele, pomocí kterých bude prováděna finanční analýza a na základě kterých budou navrhnuta případná doporučení. cze
dc.format 93 s. cze
dc.format.extent 2301029 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject horizontální a vertikální analýza cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject aktivita cze
dc.subject likvidita cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject cash flow cze
dc.subject bonita cze
dc.subject bankrot cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject horizontal and vertical analysis eng
dc.subject financial indicators eng
dc.subject activity eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject indebtedness eng
dc.subject profitability eng
dc.subject bankruptcy eng
dc.title Zhodnocení finanční stability firmy K.A.L.T. Pneu a. s. cze
dc.title.alternative Financial stability evaluation of company K.A.L.T. Pneu a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kožená, Marcela cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The work is focused on the assessment of the financial stability of K.A.L.T. Pneu Inc. company and its aim is to propose the possible recommendations in the field of the financial stability of the company. The financial analysis is carried out between 2008 - 2012 in the company, which is engaged with the production of the truck retreads cold. In the practice part the selected synthetic and reasonable indexes are used and they will enable us to carry out for financial analysis. On the basis of which further recommendations will be proposed. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30316 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovávala diplomovou práci na téma "Zhodnocení finanční stability firmy K.A.L.T. Pneu, a. s." Jako cíl práce si autorka stanovila zhodnotit finanční stabilitu firmy K.A.L.T. Pneu, a. s. prostřednictvím horizontální a vertikální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů a syntetické bankrotní a bonitní modely a navrhnout případná opatření ke zvýšení finanční stability. Během obhajoby studentka zodpověděla otázky kladené vedoucím a oponenta práce. Otázky vedoucího práce: 1. Jaké jsou, na základě Vaší analýzy a zkušeností, hlavní hrozby a příležitosti firmy do budoucna? 2. Změnila se nějak situace v oblasti finančního řízení v analyzované firmě během a po zpracování Vaší diplomové práce? Otázky oponenta práce: 1. Jak si vysvětlujte prudký pokles ukazatelů rentability od roku 2010 do současnosti ve vámi sledované firmě? 2. Altmanovo Z- skóre naznačuje, že by se firma mohla v nejbližší době dostat do finančních problémů. Co byste firmě doporučovala, aby se tak nestalo? cze
dc.identifier.stag 22214 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account