Antikorozní účinnost ochranných organických povlaků s vysokým obsahem kovového zinku

Show simple item record

dc.contributor.author Procházková, Dita
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:54Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56388
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá náhradou určité části obsahu kovového zinku anorganickými i organickými pigmenty v ochranných organických povlacích. Kovový zinek byl v nátěrovém filmu z části nahrazen vodivými polymery polyanilinem a polypyrrolem, materiály na bázi chalkogenidů GexSe100-x(x = 20, 30 a 40), ZnSe, ZnS a kovovým Mg. U všech pigmentů byly stanoveny fyzikálně-mechanické vlastnosti. Nátěrové hmoty byly hodnoceny z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností a z hlediska zrychlených korozních zkoušek (v atmosféře kondenzované vlhkosti, v atmosféře SOa v atmosféře kondenzované vlhkosti s NaCl). Získané výsledky byly zpracovány dostupnými metodami a v páté kapitole byly diskutovány. cze
dc.format 163 s. cze
dc.format.extent 17117170 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.5.2024 cze
dc.subject zinkový prach cze
dc.subject objemová koncentrace pigmentu cze
dc.subject korozní projevy cze
dc.subject korozní odolnost cze
dc.subject fyzikálně-mechanická odolnost cze
dc.subject zinc dust eng
dc.subject volume concentration of pigment eng
dc.subject PVC cze
dc.subject sings of corrosion eng
dc.subject corrosive resistence eng
dc.subject physico-mechanical resistence eng
dc.title Antikorozní účinnost ochranných organických povlaků s vysokým obsahem kovového zinku cze
dc.title.alternative Corrosion protective efficiencyof organic coatings with a high content of zinc metal eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jankura, Daniel cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis pursues a restitution of a certain part of content of metal zinc with inorganic and organic pigments in a protective organic covers. Metal zinc was in a coat film partly substituted with conducting polymers polyaniline and polypyrrole, materials on a basis of chalcogens GexSe100-x(x = 20, 30 a 40), ZnSe, ZnS and metal Mg. There were established physical-mechanical qualities in all pigments. The coat substances were assessed in light of physical-mechanical qualities and in light of quickened corrosive tests (in atmosphere with condensed humidity, in atmosphere with SO2 and in atmosphere with condensed humidity and NaCl). Acquired results were processed by available methods and they were discussed in a fifth chapter. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30018 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24331 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account