Návrh metodiky hodnocení jízdních stylů řidičů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela cze
dc.contributor.author Novotný, David
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:41Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56346
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením jízdních stylů řidičů, konkrétně kompletním návrhem pro tvorbu nového softwaru. Na základě konzultací u vybraných dopravních firem a zkušeností autora byly analyzovány nedostatky stávajících softwarů a získány požadavky na návrh nového softwaru. Druhá část diplomové práce byla zaměřena na určení způsobu vyjádření parametrů, návrh možných sledovaných parametrů, jejich přizpůsobení pro jednotlivé typy přeprav a rozdělení služeb do jednotlivých balíčků dle funkcí, které obsahují. Na základě veškerých shromážděných dat byl proveden návrh podkladů pro tvorbu softwaru pro hodnocení jízdních stylů řidičů, který byl v poslední části diplomové práce zhodnocen. cze
dc.format 87 s. cze
dc.format.extent 2948094 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Dynafleet cze
dc.subject FleetBoard cze
dc.subject hodnocení řidiče cze
dc.subject jízdní styl cze
dc.subject kontrola flotily cze
dc.subject metodika hodnocení cze
dc.subject program hodnocení řidiče cze
dc.subject sledování řidiče cze
dc.subject driver's evaluation cze
dc.subject driving style cze
dc.subject fleet controlling cze
dc.subject methodology assessment cze
dc.subject driver´s evaluation program cze
dc.subject driver monitoring cze
dc.title Návrh metodiky hodnocení jízdních stylů řidičů cze
dc.title.alternative The proposal of technique evaluating driving style eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the evaluation of drivers´ driving style, namely a complete proposal for the creation of new software. On the basis of consultations with selected transport companies and author´s own experience the existing software deficiencies were analyzed and requirements for the design of new software were obtained. The second part of the thesis focuses on determining the mode of parameters, proposal of potentially monitored parameters, and their adaptation to different types of transportation and distribution services into different packages according to its functions. On the basis of all the data collected a proposal for the creation of software for evaluating driving style was carried out. The outcome was assessed in the last chapter of this thesis. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30439 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil svou diplomovou práci a zodpověděl otázky kladené v rozvaze. cze
dc.identifier.stag 24661 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account